HTML,CSS,JavaScript

Šta je HTML?

HTML je jezik u kome se pišu web strane. Znači, svaka web strana je jedan HTML document. HTML document je običan tekstualni fajl koji je sastavljen od kombinacije HTML sintakse poznatije kao tagovi i samog sadržaja (tekst, slike, audio, video, itd.)

Šta je CSS?

CSS je jezik osmišljen da ulepša web stranice. Stranice napisane samo HTML sintaksom nisu vizuelno atraktivne. CSS fajlovi su, po strukturi, takodje obični tekstualni fajlovi koji slede jednostavnu sintaksu pisanja CSS koda.

CSS kod se može nalaziti unutar HTML dokumenta ali i kao samostalan dokument sa ekstenzijom .css .

Šta je JavaScript?

Java Script je scripting jezik, što znači da ga je moguće izvršavati unutar neke aplikacije. Nema kompajliranja i sličnih kompleksnosti. Java Script se koristi za kreiranje dinamičkih web strana pisanih u HTML-u i CSS-u.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *